Tytuł naukowy; Imię i Nazwisko - specjalizacja:


dr n. med. Andrzej Solecki - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchuPrzebieg kariery:

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie.
Posiada specjalizację I st. i II st. w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Specjalizację tę uzyskał w trakcie pracy na Oddziale Ortopedii Szpitala nr 3 w Bielsku- Białej pod kierunkiem dr Jana Lasoty. Szkolił się również w innych ośrodkach polskich i zagranicznych. Przez wiele lat zdobywał specjalistyczną wiedzę w dziedzinie chirurgii kolana i artroskopii w pionierskim ośrodku chirurgii kolana w Puszczykowie u boku prof. Tadeusza Trzaski.W 2000 r. był inicjatorem założenia nowej placówki medycznej o nazwie Klinika św. Łukasza. Powołał i zgromadził wokół siebie zespół ortopedyczny.

W 2003 r. przeprowadził pierwszą w Polsce tzw. anatomiczną dwupęczkową rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego (ACL). Zastosowanie tej techniki operacyjnej stało się możliwe w wyniku wieloletnich kontaktów naukowych z niemieckim ośrodkiem chirurgii kolana w Straubing.  Dwupęczkowa, anatomiczna rekonstrukcja ACL jest obecnie standardem w leczeniu niestabilności przedniej kolana w Klinice św. Łukasza.

W 2006 r. zorganizował pierwsze Bielskie Sympozjum Ortopedyczne. Aktualnie coroczne, jesienne Sympozja Ortopedyczne mają charakter międzynarodowy i zyskały renomę wśród lekarzy i fizjoterapeutów z Polski i zagranicy.


W 2008 roku obronił pracę doktorską na Śląskiej Akademii Medycznej pt. " PORÓWNANIE TECHNIKI DWU-, TRZY- I  CZTEROTUNELOWEJ W REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO." ; promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk.

Jest autorem licznych wystąpień na kongresach i sympozjach ortopedycznych oraz publikacji naukowych. W 2009r. wydał książkę „Twardy chirurg” (wersja angielska „The bone surgeon”) (dostępna Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Specjalność wykonywana (szczegółowo): Specjalizuje się w chirurgii stawu kolanowego. W ostatnich latach w sposób szczególny zajmuje się i prowadzi badania w dziedzinie problematyki schorzeń stawu rzepkowo- udowego, uszkodzeń więzadeł, łąkotek i urazów sportowych stawu kolanowego. Członkostwo w towarzystwach naukowych:

  • - Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Kolana PTOiTr (Polskie Towarzystwo Ortopedii I Traumatologii),
  • - Członek międzynarodowych stowarzyszeń: światowego ISAKOS i europejskiego ESSKA,Wystąpienia na kongresach:


Liczne wystąpienia na kongresach w Polsce i zagranicą, m. in.:


A.Solecki Porównanie technik 2T, 3T, 4T w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. - 26  Międzynarodowe Jerozolimskie Sympozjum Medycyny Sportowej w Izraelu 23-24.01.2010

A. Solecki Przełamywanie stereotypów w chirurgii artroskopowej - I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej 4 - 5 grudnia 2009 w Warszawie

A. Solecki, B. Sadlik Double bundle ACL reconstruction with four tunnel technique - our own experience - Międzynarodowy Kongres Chirurgii Kolana ESSKA, Innsbruck - maj 2006

A. Solecki Zasady rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego ścięgnem m. półścięgnistego techniką 4-tunelową. - II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej w Warszawie 7 października 2005

A. Solecki Zasady anatomicznych rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - Kurs rekonstrukcji więzadeł Smith&Nephew, Graz, 2009

A. Solecki Aktualne poglądy na leczenie schorzeń stawu rzepkowo - udowego - 30 Zjazd PTOiTR, Wrocław, 2014

A. Solecki Powikłania w leczeniu operacyjnym schorzeń stawu rzepkowo - udowego – Lubelskie Sympozjum Ortopedyczne, Lublin, 2014

Zainteresowania: narciarstwo, wyprawy motocyklowe, turystyka kajakowa, jazz

English short version:


Career

A graduate of the Medical University in Krakow. It has a specialization and st. And II st. In the field of orthopedics and traumatology. In 2008, the defense of doctoral dissertation at the Silesian Medical Academy Fri. "COMPARISON OF THE two-, three- and four tunneling anterior cruciate ligament reconstruction." ; supervisor: prof. Assoc. n. med. Tadeusz Simon Gaździk.

Membership in scientific societies

Member PTOiTr (Polish Society of Orthopedics and Traumatology).

Speeches on foreign congresses

A.Solecki Comparison of techniques 2T, 3T, 4T in anterior cruciate ligament reconstruction. - 26 International Sports Medicine Symposium Jerusalem, Israel 23-24.01.2010 A. Solecki, B. Sadlik "Double Bundle ACL reconstruction with four tunnel technique - our own experience" - International Congress of ESSKA Knee Surgery, Innsbruck - May 2006

Appearances on national congresses

A. Solecki Breaking stereotypes in arthroscopic surgery - First International Congress of the Polish Society of Arthroscopic Surgery 4 - December 5, 2009 in Warsaw A. Solecki Policy anterior cruciate ligament reconstruction tendon m. Semitendinous 4-tunnel technique. - Second International Congress of Polish Society of Sports Traumatology in Warsaw October 7, 2005

Klinika św. Łukasza

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.